next-book

Obsah

 1. O projekte
 2. Charakteristika Next Book-u
 3. Podporované platformy
 4. Konkrétne informácie pre nakladateľa
 5. Konkrétne informácie pre autorov
 6. Príklady
 7. Nakladateľ - ATRAKT ART
 8. Nakladateľ - Nová Beseda
 9. Nakladateľ - Typotex
 10. Nakladateľ - Książkowe Klimaty
 11. Kontakt
 12. Podporené