O projekte

Interaktívna kniha Next Book je nová forma publikácie, ktorá reaguje na pokles predaja elektronických kníh, ktoré narážajú na problém s nekompatibilitou formátov na rôznych druhoch hardwarového vybavenia. Cieľom projektu je navrhnutie hybridnej verzie knižnej publikácie, ktorá kombinuje v minulosti uznávané formáty, ako napríklad e-knihy, mobilné čítacie zariadenia alebo multimediálne knihy, a zároveň obsiahne rôzne metódy elektronickej distribúcie, prípadne nástrojov pre zdieľanie informácií.

Čo sa týka obsahu, interaktívna kniha by mala pracovať s rukopisom, ktorý prešiel niekoľkými fázami dôsledných profesionálnych a jazykových korektúr vrátane overenie faktov a zdrojov. Takto po vecnej a jazykovej stránke vysoko kvalitný obsah bude následne doplnený multimediálnymi doplnkami a interaktívnymi funkciami.

Pre koho je Next Book určený?