Podporované platformy

Čitateľské platformy

Ľubovoľné elektronické zariadenia s moderným webovým prehliadačom (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Publikačné platformy

Ľubovoľné webové hostiteľské prostredie, ktoré umožňuje publikovanie webových stránok.