Konkrétne informácie pre autorov

Ako môže Next Book posilniť pozíciu mojej knihy? Alebo ju dokonca spracovať?