Príklady

Lawrence Lessig - Free Culture

Free Culture- raný prototyp Next Book-u prinášajúci niekoľko vylepšení – vráťte sa na poslednú pozíciu, stránkovanie, vizualizácie umiestnenia kapitoly alebo knihy, vektorové ilustrácie, uľahčenie preskúmania obsahu