Nakladateľ - Atrakt Art

ATRAKT ART je vydavateľom časopisu 34, ktorý sa ako jediný časopis na Slovensku venuje novým médiám a technológiám v presahoch do súčasného umenia a kultúry. Medzi ďalšie významné aktivity patrí od roku 2000 každoročne príprava medzinárodného festivalu súčasnej hudby NEXT a organizácia projektu medzinárodnej umeleckej výmeny NEXT VISEGRAD MUSIC (od r. 2008). ATRAKT ART je zakladajúcim spoluorganizátorom festivalu umenia a kultúry nových médií MULTIPLACE a bol tiež spoluorganizátorom medzinárodného projektu NEW MEDIA NATION, ktorý finančne podporila Európska komisia v rámci programu Kultúra 2000. Cieľom tohto projektu bola popularizácia kreatívneho využívania digitálnych technológií na Slovensku.

BA!! Miesta živej kultúry

Voľné pokračovanie knihy BA! má ambíciu formou výskumu lokálnej kultúrnej pamäti zmapovať dnes už neexistujúce, no vo svojej dobe významné nezávislé kultúrne priestory Bratislavy od pádu železnej opony dodnes. Prvý diel knihy BA! vydalo v roku 2007 združenie Atrakt art, jeden zo zakladateľov A4 – priestoru súčasnej kultúry a tiež vydavateľ časopisu 34. Jadro autorov “sprejvodcu” pochádza práve z tejto redakcie, ktorá pre svoju vec získala aj ďalších kreatívnych užívateľov, či sympatizantov tohto mesta. V pestrej vzorke autorov nájdeme teoretikov umenia, profesionálnych či poloprofesionálnych fotografov, výtvarníkov, architektov a ďalších. V druhom dieli sa na nedávnu kultúrnu históriu Bratislavy pozrieme cez zaniknuté nezávislé kultúrne priestory prostredníctvom autentických výpovedí ich tvorcov a spolupracovníkov. V súčasnosti a nedávnej minulosti sme boli svedkami zániku mnohých nezávislých kultúrnych priestorov, ktoré hrali významnú úlohu v umeleckom, kultúrnom a spoločenskom živote obyvateľov hlavného mesta. Výskumný projekt s názvom BA!! – miesta živej kultúry (1989-2016) je snahou o dokumentáciu tejto časti nedávnej kultúrnej histórie.

Miesta živej kultúry: Stoka, Buryzone, 13 kubikov, Barrus Rattus, Midl Space, A4, Pod pyramidou, Cvernovka, Šafko, Progressbar, Tranzit, Galéria veža, Space, Enter, Bastart, New Model Club, Rock Fabrik, Duna, Batelier, Fuga, Intergalaktická Obluda, UW café, FK901, FK Nostalgia, Rez mestom, Spojka, Batyskaf a i.

BA!! Miesta živej kultúry