Nakladateľ - Nová Beseda

Nová beseda je nezávislé nakladateľstvo, ktoré podporuje objavných autorov a zvedavých čitateľov. Spájame odborníkov z humanitných, spoločenských a technických vied. Z pohybu na ich pomedzí vzchádzajú idey a interpretácie, ktoré prispievajú k udržateľnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. Fakty a veda sa doplňujú s umením ako rôzne poňatia analýzy a reflexie každodennosti i dlhodobej situácie. Čo je nové, je profilová edícia Novej besedy pre všetkých, ktorí sú dobrí v niečom inom. Renomovaní autori na menej než sto stranách a jazykom zrozumiteľným pre čitateľov z iných oblastí zhrňujú stav premýšľania, bádania a diskusie, aktuálne skúmané otázky a myšlienkové prúdy z nedávneho vývoja vo svojom odbore.

Čo je nové v umelej inteligencii

Roboti, drony a rôzny software sa z laboratórií presúvajú do bežného života. Už dnes riešia automatizované systémy množstvo úloh lepšie než ľudia, ale tiež robia ľudského hľadiska nepredstaviteľné chyby. Vezme nám umelá inteligencia prácu? Alebo sa naopak máme tešiť, že budeme mať viac času na iné aktivity? Máme sa obávať vzniku super-inteligencie? Kniha prináša prehľad aktuálnych celosvetových trendov vo výskume umelej inteligencie, vysvetľuje jej podstatu a používané techniky. Nahliada tak pod pokrievku viac či menej medializovaných výstupov umelej inteligencie. Čitateľ sa dozvie, akú škálu problémov sa pokúšajú systémy založené na UI riešiť, ako vlastne tieto systémy fungujú a aké nové otázky so sebou pokrok na poli UI prináša. Autor Roman Barták patrí medzi popredných českých odborníkov na umelú inteligenciu. Je počítačovým vedcom a profesorom Univerzity Karlovej v Prahe. Medzi jeho výskumné záujmy patria okrem umelej inteligencie aj oblasť automatického plánovania či optimalizácie priemyselných procesov.