Nakladateľ - Typotex

Nie sme politická strana, nie sme ekonómovia s rýchlymi odpoveďami. Sme len nakladateľstvo, ktoré si všíma rozpory medzi tým, ako veci fungujú a ako by fungovať mali.

Literárna séria Typotex Súčasná európska literatúra

Od roku 2011 sa Typotex usiluje zachovať literatúru a dostať ju medzi ľudí. Tvoríme knihy, ktoré šíria autentické a výnimočné hlasy európskej literárnej scény: Jón Kalman Stefánsson, Martin Walser, Szczepan Twardoch, Afonso Cruz, Tomas Espedal, Daniela Hodrová,a.i.

Literatúra faktu Typotex Veda bez hraníc

Typotex si vybudovalo renomé ako jedno z najvýznamnejších nakladateľstiev vedeckej a akademickej literatúry v Maďarsku, s produkciou starostlivo vyberaných mimoriadnych diel, ktoré už od roku 1980 predstavujú súčasný vedecký výskum ako odborníkov tak aj laickej verejnosti. Zsuzsanna Szvetelszky, Tamás Bereczkei, Mihály Vajda, Géza Fodor, Alfréd Rényi, András Patkós, László Lovász, a.i.

András Patkós: Az elbűvölt fizikus

Kniha obsahuje prednášky a prezentácie predtým publikované v rôznych vedeckých žurnáloch. Nájdete v nej články o fyzikálnych javoch ako napríklad vákuu, entropii, interakcii medzi prvkami alebo skrytej symetrii. I keď je András Patkós renomovaný špecialista v oblasti časticovej fyziky a kozmológie, univerzitný profesor a akademik, veľmi dobre vie ako o spomenutých fenoménoch komunikovať a vzdelávať široké publikum. Jeho kniha pomáha čitateľovi pochopiť, že fyzika je obrovským zdrojom intelektuálnych zázrakov a to ako prostredníctvom svojich vlastných objavov, tak aj pomocou neustále sa rozvíjajúcich spôsobov poznávania sveta okolo nás. Bez fyziky by sme boli slepí a nedokázali by sme pochopiť čo vlastne robíme a to aj s niečím tak obyčajným, ako je napríklad skrutkovač. Názvy jednotlivých kapitol rozhodne nesľubujú jednoduché čítanie a samotný čitateľ by mal aspoň z časti disponovať znalosťou fyzikálnych javov. Ešte donedávna by nikto neveril, že objavy modernej fyziky, ako napríklad teória relativity alebo kvantová mechanika, by mohli mať významné praktické využitie alebo sa dokonca stať jedným zo základných pilierov modernej ekonómie. V závere knihy sa autor zamýšľa nad významom výskumnej činnosti, uznaním pedagógov a budúcnosti univerzít v kontraste so súčasnou vzdelávacou politikou. Publikácia sa rozhodne nečíta jednoducho – ide o intelektuálnu lahôdku, alebo prinajmenšom o pozvánku k poznávaniu základov vedy.

András Patkós: Az elbűvölt fizikus