Nakladateľ - Książkowe Klimaty

Vydavateľstvo Książkowe Klimaty vzniklo vo Vroclave v roku 2013 z vášne odkrývania nepoznaného. Vydávame súčasnú európsku prózu so zameraním najmä na juh. S našimi knihami chceme tieto miesta ukázať na literárnej mape, ktorá napriek malej zemepisnej vzdialenosti stále zostáva v tieni. Chceme publikovať také knihy, ktoré by samy radi čítali: knihy o svete a lámaní stereotypov. Každá séria je venovaná jednotlivým krajinám alebo regiónom, a každá má jedinečnú atmosféru. Preto prezentujeme to, čo je blízke a napriek tomu nepoznané.

Życie na poczytaniu

Druhé, opravené a doplnené vydanie rozhovorov Grzegorza Jankowicza s najvýznamnejšími spisovateľmi, tvorcami a intelektuálmi našej doby. Život v čítaní je portrétom modernity, prezentovaný v 27 rozhovoroch nielen o literatúre a živote, ale aj o odpovediach na otázku, kto je bibliofil, čo majú spoločné, ako napísať príbeh a prečo je mytológia ako klebeta. Otázky Jankowicza, na ktoré odpovedali okrem iného aj Pavla Austera, Amos Oz a Svetlana Alexeyjevičovej, majú v prvom rade odpovedať na to, čo sa stane po prečítaní. A čo sa deje?

Życie na poczytaniu